Diplomerad Föräldracoach - Online


Kursbeskrivning

Målgrupp: Den perfekta utbildningen för dig som vill jobba stöttande och utvecklande med föräldrar och familjer men som önskar kunna jobba hemifrån eller ta med dig kontoret vart du än vill i världen!


Mål: Efter utbildningen ska du kunna coacha föräldrar från dagsläge till önskat läge (mål) över 8-12 veckor. Du ska behärska att kartlägga och strukturera upp en coachingprocess med de olika verktyg som du lär dig under utbildningen samt ha god kunskap i hur du utformar material till en föreläsning eller kurs. Vidare ska du ha kunskap om hur du använder dina sociala medier och zoom (eller annan tjänst) för att jobba med dina klienter och bygga ditt företag online. Sist men inte minst är vårt mål att du ska känna dig trygg och stark i din roll som coach så du kan utföra ditt arbete med självförtroende och hjärtat på rätta stället!

 

Var och hur jobbar jag som föräldracoach?

Just den här utbildningen är riktad till dig som önskar skapa dig ett yrke online och ha friheten att välja din arbetsplats i världen, men givetvis kan du också arbeta i det mänskliga mötet i rummet på ditt kontor eller din arbetsplats. Du kommer efter utbildningen att ha god kunskap och kompetens i att jobba med föräldrar genom både små och stora utmaningar. Du kommer också få underlag att skapa dina egna föreläsningar och kortare kurser som du kan bedriva online eller live.


Upplägg: 

Hela utbildningen bedrivs online. Din utbildning startar med att du får genomgå en coachingprocess i 8 veckor (zoom), detta för att du ska få en bild av vad du sedan ska studera och jobba med. 4 veckor in i processen får du tillgång till biblioteket med de 4 utbildningsmodulerna som du ska gå igenom för att bli diplomerad. När du påbörjat arbetet med modulerna får du även tillgång till våra veckomöten på torsdagar (zoom) där du kan ta upp frågor och få  stöd och hjälp framåt i din utbildning av oss och av andra elever.


Modul 1: Coaching (Det coachande förhållningssättet, verktyg, coachingprocessen, samtalet, föreläsningar och litteratur)

Modul 2: Anknytning & Relationer (Anknytningsmönster och hur dessa påverkar våra relationer som barn och vuxna. Exempelföreläsningar och litteratur)

Modul 3: Mentalisering och spegling (Varför mentalisering och spegling är viktigt i din roll som föräldracoach, exempelföreläsningar och litteratur)

Modul 4: Uppstartsstöd. (Skapa och bygg ditt företag med hjälp av dina sociala medieplattformar + viktiga saker att veta som ny/egenföretagare)

Övrigt: Träningsklienter 30 timmar fördelade på 3 personer. Du får dessutom chans att skapa ditt eget material som du kan använda i din roll som föräldracoach!


Kriterier för att bli diplomerad:
Att du genomgått din egen föräldracoaching/relationscoaching (8 veckor)
Att alla bokrecensioner är inlämnade och godkända.
Att du genomfört alla dina klienttimmar (30 h), loggat dessa och lämnat in.
Att alla övriga uppgifter är inlämnade och godkända.
Att du lämnat in ditt avslutningsarbete och fått det godkänt.
Att din utbildning är slutbetald.


Tid & plats:
Utbildningen har rullande utbildningsstart varje måndag och du väljer själv när du vill börja.
Detta är en online-utbildning där du får studera i eget tempo. Du har max 12 månader på dig att slutföra utbildningen från den dag du startar. Varje torsdag har du möjlighet att vara med över zoom för att ställa dina frågor och få hjälp och stöd framåt i din utbildning.


Investering:
39.000 sek (Betalas mot faktura, möjlighet till delbetalning finns)


Litteratur:
Ingår i utbildningen och skickas till dig efter att du påbörjat din utbildning.


Diplom och Examen:
Efter avslutad utbildning blir du Diplomerad Föräldracoach av Grundstenar Education.


Utbildningsledare:
Erika Adolfsson, Grundstenar Education


Sign me up!